Valle Wigers

  1. Fint omnämnande …

    av en liten roman vars restupplaga makulerats och tid på jorden fallit i glömska. Men inte riktigt då ?