Valle Wigers

Recension av Berlingryning

När alla kultursidor väljer att recensera exakt samma böcker i oftast förvillande lika ordalag är det en ynnest att bokbloggarna finns. Här ochdagarnagår om Berlingryning!