Valle Wigers

SHOW DON’T TELL

I ett inlägg för tidskriften Författaren dryftar jag credot nummer ett och kopplar det till en aktuell debatt!