Valle Wigers

Recension av Ett kloster på månen

”Om den inledande delen av romansviten fanns det skäl  att hylla språket. Och den snabba dialogen. Så ännu mera här. Särskilt lyhört för de skiftande stämningarna. Där brukar filmmakarna se till att ändra tonfall till lite ruskig musik, som förebådar något ännu ruskigare i händelseförloppet. Kanske är det ett av de tillfällen, då dubbelkommandot vid skrivande kan vara en tillgång. Utöver att man slipper författandets ensamhet. Man triggar varandra.” Hela recensionen kan läsas här