Valle Wigers

Om skrivande & hybridförlag

Ett ämne som debatteras flitigt just nu är hybridförlagens existensberättigande. Här min syn på saken i Opulens.