Valle Wigers

”Ett telegram från det undermedvetna”

En text om skrivandets praktik, med minnen från Biskops Arnö, tankar om hantverket och nycklar till hur Dit antiloper kommer för att dricka tog form.