Valle Wigers

Berlingryning på Konstrundan 2024

En gedigen sammanfattning av utställningen Urban och de två författarsamtalen om romanen Berlingryning finns nu på Ateljé Femmans hemsida.